Liên hệ chúng tôi

Tên công ty: Rushan Shuangxing Machine Tool Manufacturing Co., Ltd.

Điện thoại(wechat):+86 18369193698(giao tiếp quốc tế)

Địa chỉ Email(hoạt động):<hm0 />(giao tiếp quốc tế)

Địa chỉ: Số 28, Đường số 1 Chuangye, Rushan, Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Địa chỉ web:www.doublediscgrindingmachine.com
www.doublediscgrinder.com

Tin nhắn trực tuyến